Tennis, Gruppe 1 Amerika

Freitag, 12.September
Freitag, 17.Juli