Tennis, Gruppe 1 Asien/Ozeanien

Freitag, 24.Oktober
Freitag, 17.Juli
Freitag, 04.März
Freitag, 03.Februar
Freitag, 17.Februar
Freitag, 07.April