Tennis, Gruppe II Amerika

Freitag, 12.September
Freitag, 06.März
Freitag, 17.Juli
Freitag, 03.Februar
Freitag, 07.April